Rechten

Uw rechten

 • Recht op informatie
  Betrokkenen hebben het recht om aan de gemeente te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
   
 • Inzagerecht
  Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
   
 • Correctierecht
  Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.
   
 • Recht van verzet
  Betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hunpersoonsgegevens niet meer te gebruiken.
   
 • Recht om vergeten te worden
  In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
   
 • Recht op bezwaar
  Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
   
 • Recht om een klacht in te dienen
  Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen als zij vinden dat er niet zorgvuldig is omgegaan met hun gegevens.

De gemeente kan redenen hebben om uw verzoek tot het uitoefenen van bovenstaande rechten niet te honoreren. De reden om uw verzoek af te wijzen, staat in het besluit. Voorbeeld: u vraagt om wissing van uw gegevens in de Basisregistratie personen.  De gemeente is wettelijk verplicht deze gegevens te verwerken en zal die gegevens daarom niet wissen.