Bijstandsuitkering

MELDING BIJSTANDSUITKERING ONLINE

Voor wie is een bijstandsuitkering bedoeld?

De bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet is bedoeld voor mensen die geen eigen inkomen hebben. Of voor mensen die een te laag inkomen hebben om van te leven. In de Participatiewet staat wie hier recht op heeft en hoe hoog deze uitkering is.

Voorwaarden

  • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud. Hierbij kijken we of uw inkomen en vermogen lager is dan de (bijstands)norm. Vermogen is bijvoorbeeld uw spaargeld of ander bezit dat geld waard is. Alle bedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid. 
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U woont in Nederland
  • U heeft geen recht op een andere uitkering
  • U hoort niet tot een groep van personen die geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld personen in de gevangenis of vreemdelingen zonder vergunning om in Nederland te mogen blijven

Wachttijd voor jongeren beneden de 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar? Schrijft u zich dan eerst in bij werk.nl. U wordt door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. Bent u jonger dan 27 jaar dan geldt een wachttijd van 4 weken. Dat betekent dat u eerst actief op zoek moet gaan naar werk of scholing. Daarna kan pas een uitkering worden aangevraagd. De vier weken gaan in op het moment dat u zich meldt bij werk.nl.

Aanvragen

Voor een bijstandsuitkering schrijft u zich in via werk.nl. Daarna meldt u zich bij de gemeente Wageningen. Dit kan op één van de volgende manieren:

  • Startpunt, Rooseveltweg 408a, 6707 GX Wageningen. Tel. 0317-410160
  • Stadhuis, Markt 22, 6702 CZ Wageningen. Tel. 0317-492450
  • Via het DigiD formulier

U wordt uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek wordt de aanvraag besproken. Neem bij de eerste afspraak uw paspoort of ID kaart mee. Neem ook het papier mee waarop staat dat u bij werk.nl staat ingeschreven. De gemeente moet binnen 8 werken een beslissing nemen op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt bezwaar maken. U kunt dat doen binnen zes weken na de datum waarop het besluit naar u is verzonden.

Voorschot

Na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering kan het even duren voordat u de uitkering ontvangt. Daarom kunt u  een voorschot op uw uitkering ontvangen totdat u uw uitkering definitief ontvangt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u kunt krijgen. Voorwaarde is wel dat u alle benodigde informatie hebt verstrekt.

Formulieren voor mensen die al een uitkering hebben

Download formulier declaratie traject (pdf)
Download  formulier melding vakantie (pdf)