Bijzondere bijstand

BIJZONDERE BIJSTAND ONLINE AANVRAGEN

BIJZONDERE BIJSTAND AANVRAGEN PDF

INLICHTINGENFORMULIER INVULLEN BIJ GEEN UITKERING GEMEENTE PDF

Bijzondere bijstand is voor iedereen met een laag inkomen. Maakt u door een bijzondere situatie kosten die uzelf niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Het is niet zo dat alleen mensen met een uitkering hier gebruik van kunnen maken. Het is ook voor mensen met een te laag inkomen.

Waarvoor?

 • Eigen bijdrage thuiszorg
 • Extra kosten voor de verwarming door ziekte
 • Kosten die komen door het sneller slijten van kleren door gebruik van een rolstoel
 • Kosten van kinderopvang bij medische of sociale redenen
 • Reiskosten om uw zieke familielid te bezoeken
 • Bewindvoering, rechtsbijstand
 • Bijdrage in woonkosten bij plotseling verlies van uw inkomen (als dat niet opgevangen kan worden met huurtoeslag)
 • Kosten van inrichting van uw (nieuwe) woning bij een noodzaak om te verhuizen

Maatwerk

Met de bijzondere bijstand wordt maatwerk gegeven. Maatwerk betekent dat de oplossing past bij uw situatie. Omdat geen mens hetzelfde is, houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met uw situatie. Wat voor u geldt, hoeft niet ook voor uw buurman te gelden. Bijzondere bijstand is dus voor iedereen weer anders.

Noodzaak en voorliggende voorziening

Als u bijzondere bijstand aanvraagt, moet daar een noodzaak voor zijn. Het kan zijn dat er bij een andere organisatie of instantie een regeling of een vergoeding voor is. Zoals bijvoorbeeld bij de zorgverzekering. Die andere regeling gaat altijd vóór op de bijzondere bijstand. Dit noemen we een ‘voorliggende voorziening'. Wacht met het maken van kosten totdat uw aanvraag is goedgekeurd. U loopt anders het risico dat u geen vergoeding ontvangt.

Hoogte vergoeding

De hoogte van bijzondere bijstand hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor sommige zaken geldt een maximumbedrag. Dat betekent niet dat u automatisch het maximale bedrag van de kosten krijgt. Als u minder bijstand nodig heeft, krijgt u een lagere vergoeding.

Voorwaarden

 • Uw inkomen ligt op of rond het sociaal minimum.
 • Uw vermogen zit onder de vermogensgrens. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of ander bezit dat geld waard is.
 • Er is een noodzaak om de kosten te moeten maken.
 • Het moet gaan om bijzondere situaties. Bijvoorbeeld zoals genoemd onder het kopje 'Soort kosten', U kunt de kosten niet zelf betalen.
 • Er is geen voorliggende voorziening mogelijk.

Aanvragen

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag éénmaal worden verlengd.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag voor bijzondere bijstand. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bijstand voor zelfstandigen

Werkt u als zelfstandig ondernemer, en heeft u financiële problemen? Misschien komt u in aanmerking voor financiële ondersteuning. Ga hiervoor naar de website van de gemeente Ede voor meer informatie.

Hulp bij het invullen van het formulier

Voor vragen over de inkomensondersteunende regelingen van de gemeente, of voor hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren, kunt u terecht bij het Startpunt.