Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ)

AANVRAAG CAZ via DigiD

AANVRAAG CAZ PDF

INLICHTINGENFORMULIER INVULLEN BIJ GEEN UITKERING GEMEENTE PDF

Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente Wageningen heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectief aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten met Menzis Zorgverzekering.

Zorgverzekering

Extra vergoedingen

In de collectief aanvullende ziektekostenverzekering bij Menzis zijn extra vergoedingen opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn gehoortoestellen, brillen en contactlenzen. Met dit pakket bent u dus uitgebreider verzekerd voor ziektekosten.

Korting op de premie

U ontvangt korting op de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering. Bent u verzekerd bij Menzis? Dan wordt de korting door Menzis in de maandelijkse premie verrekend. Bent u bij een andere ziektekostenverzekering verzekerd? Dan wordt de tegemoetkoming 'premie aanvullende verzekering' in èèn keer aan u uitbetaald.

Voorwaarden

  • U heeft een inkomen van 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
  • Uw vermogen zit onder de vermogensgrens die voor uw situatie geldt. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of ander bezit dat geld waard is.
  • U bent aanvullend verzekerd, ook voor tandheelkunde.

Aanvragen

  • De collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is het hele jaar aan te vragen. Overstappen naar een andere zorgverzekering kan alleen per 1 januari.
  • Aanvragen kan online met DigiD of download het aanvraagformulier (pdf) 
  • Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Wageningen? En vraagt u het niet met DigiD aan? Vul dan ook het inlichtingenformulier (pdf) in

Hulp bij het invullen van het formulier

Voor vragen over de inkomensondersteunende regelingen van de gemeente, of voor hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren, kunt u terecht bij het Startpunt.

Meer informatie

Meer informatie over de verzekering en de hoogte van de premie vindt u op de website van Menzis en Gezondverzekerd.nl