Toeslagen

Huurtoeslag

Als u zelfstandig woont dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Hoe hoog het inkomen voor huurtoeslag mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Huurtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst. Meer informatie over het aanvragen van huurtoeslag vindt u via deze link. Ook kunt u voor meer informatie terecht bij de belastingtelefoon.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag krijgt u vanaf uw 18e jaar. Het is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Zorgtoeslag vraagt u aan via de belastingdienst. Meer informatie over het zorgtoeslag aanvragen vindt u via deze link. De belastingdienst betaalt de zorgtoeslag aan u uit. Ook kunt u voor meer informatie terecht bij de belastingtelefoon.

Kinderopvangtoeslag

Informeer altijd of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Ook als u geen werkgever heeft. Controleer of uw opvang staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Via de website van de belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen en een proefberekening maken. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de belastingtelefoon.  

Toeslagen aanvragen met bijstandsuitkering

Bijstand is het enige inkomen in Nederland dat netto is en pas aan het einde van het kalenderjaar bruto wordt gemaakt. Voor het aanvragen van toeslagen voor huur, zorg- en kinderopvang moet u het bruto jaarbedrag invullen. U vindt hier de bedragen die u hiervoor in 2021 kunt gebruiken. Let op: deze bedragen zijn dus voorlopig. 

Hulp bij het aanvragen van de regelingen

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag? Neem dan contact op met sociale raadslieden.