Kosten kinderopvang

De overheid betaalt mee aan kinderopvang. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of de gastouder staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

Informeer altijd of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Ook als u geen werkgever heeft. Controleer of uw opvang staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Via de website van de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen een proefberekening maken.

Vergoeding eigen bijdrage

U kunt bij de gemeente een vergoeding voor de eigen bijdrage kinderopvang vragen als u:

  • een bijstandsuitkering ontvangt terwijl u een re-integratietraject volgt of parttime werkt
  • een sociaal medische indicatie heeft

De gemeente controleert of kinderopvang noodzakelijk is.

De aanvraag

U vraagt met het formulier bijzondere bijstand (pdf) de vergoeding aan. Bij het formulier voegt u:

  • een verslag van een medewerker van het Startpunt over de noodzaak van de kinderopvang 
  • een contract van de kinderopvangorganisatie
  • een beschikking kinderopvang toeslag van de Belastingdienst
  • de loonstrook of uitkeringsspecificatie
  • een document waarop de hoogte van uw vermogen staat

Kinderopvang met een uitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering en moet u gaan werken of een re-integratietraject volgen? Ook dan regelt u de kinderopvang (toeslag) en het betalen van de rekeningen zelf. Kies dus een opvang uit het Landelijk Register Kinderopvang. Anders kunt u geen kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke bijdrage aanvragen.