Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

ONLINE KWIJTSCHELDING AANVRAGEN

 

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN PDF
 

Heeft u een laag inkomen en geen of weinig eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Het gaat om de volgende belastingen:

  • hondenbelasting (alleen voor de eerste hond)
  • afvalstoffenheffing (voor de 1e set minicontainers)
  • rioolheffing
  • leges paspoort/ID-kaart (voor maximaal het bedrag van een ID-kaart)

Voorwaarden

Of u recht heeft op kwijtschelding is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. Vraag bij twijfel altijd kwijtschelding aan.

De volgende voorwaarden gelden in ieder geval:
• de belastingaanslag staat op uw naam
• u heeft geen overwaarde op uw eigen woning. Dat betekent dat uw woning niet meer waard is dan uw hypotheek
• u bezit geen motorvoertuig(en) die bij verkoop zonder inruil meer waard is (zijn) dan € 2.269. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte/ invaliditeit/ werk

Kostendelersnorm

Vanaf 2018 wordt op grond van de Participatiewet de kostendelersnorm toegepast bij een vraag om kwijtschelding. Vragen om kwijtschelding worden sinds 1 januari van dat jaar beoordeeld op basis van deze nieuwe wet. Dit betekent dat bij een vraag om kwijtschelding rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen, vanaf 21 jaar, die een woning deelt. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm. De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont. Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Afhandeling aanvraag kwijtschelding

U ontvangt binnen een half jaar een antwoord op uw aanvraag voor kwijtschelding. Soms kan de gemeente uw verzoek niet meteen bekijken, omdat wij niet alle gegevens van u hebben. U krijgt dan een brief van ons met het verzoek binnen 14 dagen (aanvullende) gegevens op te sturen. Wanneer u deze (aanvullende) gegevens niet toestuurt kan de gemeente uw verzoek om kwijtschelding niet behandelen. Er zal in dat geval geen kwijtschelding worden verleend. Heeft u alle informatie aangeleverd en komt u al dan niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan ontvangt u een brief met het antwoord.

Heeft u de belastingaanslag al betaald?

Dan moet u binnen drie maanden na betaling kwijtschelding aanvragen. Daarna is kwijtschelding niet meer mogelijk.

Vragen over uw aanvraag?

Met vragen over uw (ingediende) aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling belastingen, via email: belastingen@wageningen.nl of op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, tel. (0317) 49 29 11.

Aanvraag indienen

Download het verzoekformulier kwijtschelding (pdf) of stuur online door middel van DigiD  het kwijtscheldingsverzoek in. 

Hulp nodig bij het invullen van het formulier?

Bij het Startpunt kunt u terecht voor informatie en hulp bij het aanvragen van deze regeling.In verband met de coronatijd is binnenlopen zonder afspraak nu helaas niet mogelijk. Neem telefonisch contact op en bespreek de mogelijkheden.

Bezwaar tegen afwijzing kwijtschelding

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u administratief beroep aantekenen. U gebruikt hiervoor het formulier bezwaar maken (pdf). Beroep aantekenen moet binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking (uitspraak). Wordt uw beroep afgewezen dan kunt u verder niets meer doen.

Gemachtigde

Bent u een gemachtigde (bv. bewindvoerder) voor de aanvrager? Gebruik dan het formulier verzoek kwijtschelding(pdf) en niet het DigiD-formulier.

Zuiveringslasten

Voor informatie over zuiveringslasten en de waterschapsbelasting kunt u bellen met het Waterschap Vallei en Veluwe, tel. 033 – 43 46 299 of nalezen op www.gblt.nl/, tel. 088 - 064 55 55 (lokaal tarief).

Meer infomatie

Kijk bij de meest gestelde vragen. Misschien zit uw vraag ertussen? Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact op met belastingen@wageningen.nl of op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur , tel (0317) 49 29 11.

Hulp bij het invullen van het formulier

Voor vragen over de inkomensondersteunende regelingen van de gemeente, of voor hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren, kunt u terecht bij het Startpunt.