Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN PDF

Langdurig (chronisch) zieken en gehandicapten hebben vaak extra kosten door hun ziekte of handicap. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor:

  • Extra beddengoed
  • Was kosten
  • Energieverbruik
  • Schoenen

Voor deze extra kosten die worden gemaakt, is er de regeling: 'Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten'.

Voorwaarden

  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm die voor uw situatie geldt.
  • In sommige situaties komt men ook in aanmerking als het inkomen hoger is dan deze norm. Bijvoorbeeld als u door omstandigheden toch moeilijk rond kunt komen. Dit kan onder andere komen door verplichtingen uit schulden.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag

  •  Een besluitbrief (toekenning) van WMO waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt bent
  •  Een besluitbrief (toekenning) van het CIZ waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt bent
  •  Een andere brief of verklaring waarin staat dat u langdurig ziek of gehandicapt bent. Bijvoorbeeld van het UWV

Hoogte tegemoetkoming

Het bedrag is eenmalig € 385,- Het is niet afhankelijk van de hoogte van de kosten die u maakt vanwege uw chronische ziekte of handicap. Het is een vastgesteld bedrag.

Aanvragen

U vraagt de 'Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten' aan met dit aanvraagformulier (pdf).  

Hulp bij het invullen van het formulier

Voor vragen over de inkomensondersteunende regelingen van de gemeente, of voor hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren, kunt u terecht bij het Startpunt.