Gehandicaptenparkeerkaart

AANVRAAG GEHANDICAPTENPARKEERKAART PDF

AANVRAAG KWIJTSCHELDING PDF

Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is een parkeerbewijs met speciale rechten voor gehandicapte weggebruikers. Er zijn drie soorten parkeerkaarten: een bestuurderskaart, een passagierskaart en een instellingskaart:

Bestuurderskaart

De bestuurderskaart vraagt u aan als u een beperking heeft en zelf autorijdt.

Passagierskaart

Bestuurt u zelf geen auto maar rijdt u wel regelmatig met iemand mee? Dan kunt u in bepaalde situaties een passagierskaart aanvragen.

Instellingskaart

Een instellingskaart is voor het vervoer van bewoners die in een zorginstelling wonen.

Voorwaarden

Voor een gehandicaptenparkeerkaart gelden voorwaarden. Voor de bestuurderskaart zijn die anders dan voor de passagierskaart.

Medisch advies

Vraagt u voor de eerste keer een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan wordt door de gemeente altijd onafhankelijk medisch advies opgevraagd. Dat betekent dat een andere arts dan uw eigen (huis)arts u medisch keurt. Hij kijkt of u aan de voorwaarden van de kaart voldoet. De kosten van het medisch advies betaalt u zelf.

Kwijtschelding medisch advies

Mensen met een inkomen rond de bijstandsnorm, krijgen kwijtschelding voor de kosten van het medisch advies. Dat betekent dat deze kosten niet betaald hoeven te worden. Download het aanvraagformulier met de normbedragen die gelden voor kwijtschelding.

Vermissing gehandicaptenparkeerkaart

Vraag dan een vervangende parkeerkaart aan bij Publiekszaken. U moet dan weer een pasfoto overleggen. De kosten van een duplicaat zijn;  € 55,70. U kunt dit formulier ingevuld meenemen.

Meer informatie en aanvragen

  • Wilt u meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart? Neem dan contact op met het Startpunt, telefoon (0317) 41 01 60.
  • Download het aanvraagformulier en vul het in. Het formulier is ook af te halen bij het Startpunt.