Ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer wordt in sommige situatie vergoed door de zorgverzekering. Het is vervoer met de auto, taxi of het openbaar vervoer van en naar een behandeling. Bijvoorbeeld naar een ziekenhuis, of instelling. Het hangt af van de ziekte die iemand heeft, of het vergoed wordt. Vervoer met de ambulance valt hier niet onder. Het moet gaan om medisch noodzakelijk vervoer. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Dit hangt af van het soort vervoer. Of u zelf de vervoerder mag kiezen, hangt af van uw zorgverzekering.

Vergoeding ziekenvervoer auto of openbaar vervoer

De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer als u:

  • nierdialyses in een instelling krijgt;
  • behandelingen bij kanker met chemotherapie, of radiotherapie of immuuntherapie;
  • zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
  • zich alleen met begeleiding kunnen verplaatsen omdat u slecht ziet.

Zorgverzekeraars kunnen een uitzondering maken. Dit staat beschreven in de hardheidsclausule.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer

Er geldt in 2020 een eigen bijdrage van € 105. Daarnaast geldt het eigen risico.

Aanvullende voorwaarden ziekenvervoer

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor de vergoeding van ziekenvervoer. Meer informatie over vergoeding ziekenvervoer. Zorginstituut Nederland geeft uitgebreide informatie over de vergoeding van ziekenvervoer.

Meer informatie

  • Neem contact op met uw zorgverzekeraar