Beschermd wonen voor mensen met psyschische problemen

Beschermd Wonen is wonen in een instelling. Het is voor mensen die tijdelijk of langer niet meer zelfstandig kunnen wonen door psychische problemen. Zelfstandig wonen lukt dan niet met hulp van eigen familie, vrienden en/of vrijwilligers. In een beschermde en veilige omgeving is er toezicht en wordt begeleiding gegeven. Het doel is wel om in de toekomst weer zelfstandig te wonen. Dat kan mét of zonder begeleiding zijn.  Als zelfstandig wonen haalbaar is met begeleiding aan huis dan wordt dat geregeld. Beschermd wonen kan dus alleen als andere vormen van begeleiding geen goede oplossing geven. Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar.

Aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor beschermd wonen in Wageningen of meer informatie hierover? Neem dan contact op met het Startpunt.