Urgentie wonen

WOONURGENTIE AANVRAGEN (PDF)

Woonurgentie is alleen voor zeer uitzonderlijke situaties voor inwoners van Wageningen die al een zelfstandige woning hebben. Zij dreigen door omstandigheden buiten eigen schuld hun woning te verliezen. Of ze kunnen om medische reden niet langer in de huidige woning blijven wonen. Woonurgentie is geen oplossing voor woningnood. Als u acuut een woning nodig heeft, dan bent met woonurgentie niet direct geholpen. U moet er rekening mee houden dat het een half jaar kan duren voordat u met woonurgentie een nieuwe woning heeft.

Noodopvang

Als u geen dak boven uw hoofd heeft, kunt u zich melden bij de noodopvang. Het Startpunt kan u hiermee verder helpen.

Kosten

De kosten van de aanvraag van een woonurgentie zijn €50.

Aanvragen

Met het aanvraagformulier woonurgentie kunt u een aanvraag doen voor urgentie. Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar:

Gemeente Wageningen
T.a.v. overlegtafel woonurgentie
Postbus 1
6700 AA Wageningen.

U kunt het formulier ook afgeven bij het Stadhuis, Markt 22 Wageningen of bij het Startpunt, Rooseveltweg, 408 A Wageningen.

Kans adviesgesprek

Nadat uw aanvraag is ontvangen, volgt een uitnodiging voor een kans adviesgesprek. U heeft dit gesprek met de medewerker woonurgentie. U kunt ook zelf om een kans adviesgesprek vragen voor meer informatie en advies. U kunt zo beter voorbereid de aanvraag voor woonurgentie doen. Vraag er naar bij het Startpunt of mail uw verzoek naar startpunt@wageningen.nl met uw naam, adres en telefoonnummer.

Meer informatie