Sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen zijn woningen voor mensen met een lager inkomen. De maximale huurprijs van zo'n woning is €737,14 per maand (2020). Misschien vraagt u zich af of u huurtoeslag kunt krijgen? Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Inkomenseisen sociale huurwoning

Voor sociale huurwoningen geldt een inkomenseis. Woningcorporaties mogen sociale huurwoningen alleen toewijzen aan mensen met een (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen tot maximaal € 39.055 (prijspeil 2020). De Woningstichting heeft ook een beperkt aantal sociale huurwoningen in het dure huursegment. Een uitzondering wordt gemaakt voor de tussengroep met een jaarinkomen tussen € 38.056 en € 47.141.

Hoe komt u aan een sociale huurwoning

Sociale huurwoningen zijn schaars. Het is belangrijk dat u ingeschreven bent en inschrijftijd opbouwt, voor het geval u in de toekomst, bijvoorbeeld door scheiding of zwangerschap, een beroep moet doen op een sociale huurwoning. Dit geldt vooral voor mensen met een kleine beurs. U schrijft zich eerst in via huiswaarts.nu Elke week vindt u hier de woningen die vrij komen.

Aanbod en lotingwoningen

U kunt op aanbod- en lotingwoningen reageren.

Aanbodwoning

Bij een aanbodwoning is uw inschrijftijd ten opzichte van andere mensen die op dezelfde woning als u reageren, bepalend hoe hoog u op de lijst komt. Gemiddeld is er 3 tot 4 jaar nodig om voor een flatwoning in aanmerking te komen.

Lotingwoning

Bij een lotingwoning is uw inschrijftijd niet bepalend. Uit alle reacties op de aangeboden woning wordt een lot getrokken.

De Woningstichting

De Woningstichting  in Wageningen verhuurt sociale huurwoningen. De meeste woningen van de Woningstichting zijn sociale huurwoningen. Er worden ook in de vrije sector woningen verhuurd. De Woningstichting kan u ook verder helpen met informatie en advies, tel: 0800-0317. Als u in de naburige gemeenten, zoals Ede, Rhenen, Veenendaal, Barneveld, Scherpenzeel op sociale huurwoningen wilt reageren dan moet u zich ook bij huiswaarts.nu inschrijven. Dit kost u de eerste keer €25,- euro. Daarna is het elk jaar €10,-.

De woonconsulent van de Woningstichting

De woonconsulenten staan voor u klaar als het gaat om buurtbeheer, leefbaarheid, veiligheid, overlast en sociale begeleiding bij grote projecten. Zij onderhouden contact met de huurders en overleggen regelmatig met bewonerscommissies. Klik hier als u wilt weten welke woonconsulent in welke wijk werkzaam is. 

Foto sociale huurwoning Pomona Wageningen

Idealis

Idealis heeft in Wageningen seniorenhuisvesting en studentenhuisvesting.Kijk voor meer informatie op www.idealis.nl